Samtliga Pantheras fällor och tillbehör mm är mönsterskyddade

 

Vad är mönsterskydd?

Mönsterskydd innebär att du får ensamrätt på det utseende som produkten har, ingen annan kan tillverka en liknande produkt eller marknadsföra, Importera eller hyra ut. En vara som inte på väsentligt sätt har annat utseende än det mönster du har rätten till, om någon använder ditt mönster utan tillstånd kan du vända dig till domstol för att stämma dem, de kan också bli tvingad att betala skadestånd samt rättegångskostnad som kan bli mycket kostsam.

Om någon gör intrång på mönsterskyddet av Pantheras Vildsvinsfällor kommer det att ställas ersättningskrav per tillverkad fälla samt rättegångskostnad då det kommer att avgöras i domstol.

Ersättningskraven samt mönsterskydds nummer finns här under:

Panthera vildsvinsfälla Multitrap 7,5 kvm - mönsterskyddsnummer: 80974. Ansökningnummer: 2009/0512.
Ersättningskrav: 150 000 kr per tillverkad fälla + rättegångskostnad.


Panthera vildsvinsfälla Multitrap 14 kvm mönsterskyddsnummer: 80974. Ansökningnummer: 2009/0512.
Ersättningskrav: 200 000 kr per tillverkad fälla + rättegångskostnad.


Panthera vildsvinsfälla Multitrap 30 kvm mönsterskyddsnummer: 80974. Ansökningnummer: 2009/0512.
Ersättningskrav: 250 000 kr per tillverkad fälla + rättegångskostnad.


Panthera vildsvinsfälla Enkel Ansöknings nr: 2008/0568.
Ersättningskrav: 95 000 kr per tillverkad fälla + rättegångskostnad.