Vanliga frågor och svar:

 

Vilken fälla ska jag välja ?

* Vildsvinsfälla 30 kvm – Har man som en matstation och fälla som står på samma plats eller flyttas några gånger per år. I denna fälla matar du hela tiden så vildsvinen känner sig trygga med den som en matplats och när du anser att flocken börjar bli för stor så ställer man helt enkelt om den till fälla och tar en stor grupp samtidigt mycket effektivt. När fällan ska användas som matstation spänner man av fjäderbelastningen på grindarna och öppnar upp utsläppsluckan på sektion 5 så vildsvinen kan gå rakt igenom fällan.

* Vildsvinsfälla 14 kvm – Denna fälla är tänkt att flytta runt mellan olika platser där det finns problem med vildsvin. Vi rekommenderar att man letar rätt på vildsvinens stigar som leder in på sin mark och där gräver man gropar som man fyller med tex majs och täcker över med jord detta görs på flera olika platser. Det kan även vara platser i närheten av åkermark där vildsvinen har varit, men det ska vara ca 5 meter in i skogen. Tänk på att välja dessa platser med tanke på att du ska placera fällan runt det uppbökade området så att det finns träd eller buskar bredvid som du kan ställa fällan runt är ett stort +. Sedan när man märker att vildsvinen börjar böka på just den platsen så ställer man dit Multitrap 14 kvm på det området med all uppbökad jord innuti fällan. Vildsvinen sprider hela tiden dofter via en speciel körtel på fötterna och iomed att vildsvinen har varit på denna plats förut så blir det mycket enklare att få in dom.

* Vildsvinsfälla 7,5 kvm – Denna fälla är tänkt att användas i samhällen / villa trädgårdar där man har problem med vildsvin men inte har så stor mark. Denna fälla är utmärkt att använda tillsammans med dom större fällorna och då framför allt under den tiden man använder som större som matstationer i skogen. Vildsvinen är då vana med konstruktionen på fällorna och ser även denna mindre fälla som en matstation och går snabbt in i den och det innebär att man snabbt kan få bort dessa individer som går in på villa trädgårdar mm..

* Vildsvinsfälla Enkel - Används om du har några enstaka vildsvin går på dina marker och den är bra att ha i närheten av en åtelplats eftersom du då kan ta ett vildsvin i fällan och sedan skjuta en på åteln. Den är även smidig att flytta runt i villa områden .

 

När får man använda fällorna?
Dom är godkända för jakt från 1 aug till 15 april. Men om du har mycket skador på din mark går det under skyddsjakt och då får du använda fällan fullt ut även under 16 april - 30 juli. Du får alltså använda vildsvinsfällorna 365 dagar om året om du bedriver skyddsjakt. Enligt naturvårdsverket är det du själv som markägare som får avgöra om du har så pass stora skador så du är tvungen att bedriva skyddsjakt, du behöver alltså inte längre änsöka om skyddsjakt.  

 

Är Pantheras fällor godkända för fångst av vildsvin?
Ja! Alla Pantheras vildsvinsfällor är godkända av naturvårdsverket för fångst av vildsvin. Våra fällor har genomgått tuffa tester under ca 5 års tid av naturvårdsverket och sva där fällornas konstruktion utvärderades och alla vildsvin som fångades och avlivades obducerades för att se ev skador och mäta stress nivåerna. Multitraparna är även godkände hos Jordbruksverket som en matstation för vildsvin.

Blir vildsvinen stressade inuti fällorna?
Nej! Enligt testresultatet av naturvårdsverket och sva så var stressnivåerna i dom fångade vildsvinen inte mycket större än åtelskjuta vildsvin.

 

Vilken ingångshöjd gäller ?
Enligt naturvårdsverketsregler är det 55 cm höjd som gäller för alla godkända vildsvinsfällor, så brädan högst upp på ingången måste sitta kvar vid fångst för att begränsa vildsvinens storlek. Dock finns det ingen regler på hur bred öppningen får vara så båda grindarna får vara öppna.  Vid skyddsjakt behövs ingen begränsning på ingångshöjden så då får ni tar bort den översta brädan.

 

Vilka vapen ska användas vid avlivning?
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt
18 §[5668] Utan hinder av bestämmelserna i 16 § får kulpatroner i klass 2 användas vid avlivning av vilt inom vilthägn om djuren befinner sig i särskilt avgränsat utrymme för tillfällig hantering av vilt och skjutavståndet inte kan överstiga 30 meter. På motsvarande sätt får kulpatroner i klass 3 eller 4 användas i sådant utrymme om skjutavståndet inte kan överstiga 10 meter. I testerna använde naturvårdsverket 22 LR.

Får man använda laser sikte?
Ja! Vi har varit i kontakt med polisen och naturvårdsverket och ett laser sikte med röd laser stråle får användas vid avfångning i fångstredskap men inte i traditionell jakt.

 

Får jag bygga min egna vildsvinsfälla ?
Nej! Alla vildsvinsfällor måste vara typgodkännd av naturvårdsverket och vi betalar för ett identitets nummer som vi äger. Kopieras våra fällar gör du så ledes intrång på vårt varumärke. Dessutom är alla våra fällor mönsterskyddade. Gör du en vildsvinsfälla som liknar någon av våra vildsvinsfällor finns en grundbot från 95 000-250 000 kr per tillverkad vildsvinsfälla. Dessutom kommer saken avgöras i rättegång där du kommer få stå för alla rättegångskostnader. Läs mer om mönsterskydd här:


Måste jag ha sms larm på vildsvinsfällan ?
Ja! Från 1 Augusti 2018 är det är krav på att sms larm används på vildsvinsfällor så du får ett sms så fort vildsvinsfällan har slagit igen. Detta är för att slippa dom gamla krångliga reglerna som sa att du var tvungen att avgillra fällan varje dag vid solens uppgång.


Placering utav fällorna:
Placeringen av fällorna är självklart väldigt viktigt för att lyckas bra. Det man strävar efter är att alltid ha fällorna i skogen och det bästa är att ställa fällan runt träd så du har ca 2-3 träd inuti en 14kvm och ännu fler inuti en 30 kvm. Det ska se så naturligt ut som möjligt innuti fällorna. Fällorna bör inte placeras mitt ute på en åker eller öppen mark utan har du problem med vildsvinen på åkrar ska den placeras i skogskanten ca 4 meter ifrån åkern. Detta för att vildsvinen ä extra vaksamma på öppna platser och det kan skrämma dom från att komma fram om det plötsligt står något nytt väl synligt i onaturlig miljö. Har du inte möjlighet att ställa fällan runt träd så rekommederar vi att du gör det på konstgjort sätt, tex genom att hugga 3-4 små granar som du trycker ned i jorden inuti fällan.

Saker man ska vara noggrann om man ska lyckas:
Vildsvin förknippar olika dofter med olika händelser och vildsvinen har mycket bättre luktsinne än en hund. Därför är det väldigt viktigt att inte sprida onödiga dofter vid fällorna och extra noga är det vid ingångsöppningen. Därför ska du aldrig krypa in i ingångsöppningen när du ska mata utan du öppnar upp utsläppslukan på sektion 5 och kryper in där, det bästa av allt är om du har möjlighet att mata från utsidan.
Tänk även på att mata med samma mat hela tiden och byt inte ut saker inuti fällan så det ser förändrat ut och tillkommer nya dofter, detta är speciellt viktigt när fällan ska användas skarpt.
Försök vara så lite som möjligt vid fälla och använd åtelkamera så du ser när du behöver fylla på mer mat. Vid användandet av fällan som matstation är en foderspridare som sprider ut mat varje kväll ett utmärkt redskap!

Vilken mat ska jag använda ?
I fällor och på åtlar får man bara utfodra med vegetabilisk föda. Vi rekommenderar Majs/ ärtor och höstvete. Men man kan även använda dom grödorna som vildsvinen  äter på era marker.


Vad ska man tänka på vid avfångning?
Smyg tyst fram till fällan och lys aldrig med vitt ljus direkt in i fällan så olika skuggor skapas. Det bästa är att ha ett grönt lyse i fällan som tänds när fällan slår igen så hela fällan är upplyst och du tydligt kan se vildsvinen när du kommer fram. Varför grönt ljus? För att vildsvinen inte uppfattar det ljuset lika mycket som vitt och känner därmed inget obehag av det. 
Antingen har du ett jakttorn som står en bit ifrån fällan som du kan gå upp i och skjuta eller så lägger du bössan med stöd mot fällans kant. Vi rekommenderar dig att montera ett laser sikte med röd laser stråle för att avlivningen ska gå snabbt och smidigt och du slipper kolla i kikar siktet, rikta bara ditt vapen mot vildsvinen och placera den röda strålen i huvudet på vildsvinet och tryck av.


 

Följer "bök pinnen " med i beställningen ? 
Nej! Den tas från miljön runt där fällan placeras så den har samma lukt. 

Hur lyckas jag fånga fler vildsvin samtidigt ?
Oftast använder man en Åtelkamera så man har koll på hur många vildsvin som besöker fällan. Låt oss säga att du har haft besök utav 6 stycken vildsvin ett antal gånger och nu ska ladda fällan skarpt. Då placerar du ut 5 högar med mat på lite olika platser inuti och runt bökpinnen lägger du en stor hög. Nu när vildsvinen kommer så väljer det första vildsvinet som kommer in den närmaste högen, den andra tar den näst närmaste osv och den sista kommer ta den sista högen längst in vid bökpinnen och bökar till på den så fällan stängs när alla är inne. Det absolut effektivast för fångst av flera vildsvin är att använda sms stängningen tillsammans med en åtelkamera, när du ser allt du har hela flocken vildsvin inuti vildsvinsfällan så skickar du ett sms och fällan slår igen!

När ska jag ladda fällan skarpt ?
Vi rekommenderar att fällan används som matstation tills vildsvinen besöker fälla kontinuerligt och går in i den direkt och är kvar en längre tid. Då känner sig vildsvinen trygga med fällan och det är då dax att ladda fällan skarpt. 

Får jag använda Åtelkamera ?
JA! Nu får man använda åtelkameror utan tillstånd. Men det är bra att läsa reglerna kring kamera övervakning och använder du åtelkameror där det går mycket folk så kan det krävas en skylt som visar att området är kamera övervakat.

 

Vilka får använda fällorna och vart får jag ställa dom ?
Alla markägare har jakträtt på sin mark (om inget annat är avtalat) och då får du använda fällorna där. Inget annat tillstånd behövs sökas för användning. Så även om du bara har en villa trädgård så får du ställa upp din fälla där dock måste du ta reda på vad som gäller vid avfångning med skjutvapen i tätbebyggelse hos just din kommun.