Naturvårdsverket har satt upp vilkor för användandet av vildsvinsfällor, här kan du läsa dessa vilkor!

 

 

 

Nya uppdaterade vilkor 1 Augusti 2018! Hela dokumentet hittar du här: Vilkor för fångstredskap 2018

 

För att få använda Pantheras Vildsvinsfällor så måste du följa dom bestämmelser som Naturvårdsverket har satt upp när dom godkännde vildsvinsfällorna. Dessa bestämmelser gäller vildsvinsfällorna:


Villkor för typgodkännandet
1. Fångstredskapet som inte dödar får användas från och med 1 augusti till 15 april.

2. Fångstredskap som används ska, vare sig de är gillrade eller inte, väderbeständigt märkas med typbeteckning samt med användarens namn, adress och telefonnummer.
(OBS Alla Pantheras fångstredskap har typbetckningen in svettsat på sektion 1.)

3. Fångstredskapet ska utrustas med larmanordning.
4. Fångstredskapet får endast betas med oförädlat vegetabiliskt foder
5. Fångstredskapet ska ställas in så att ingångsöppningen som mest är 55 cm hög ( Den översta brädan ska sitta kvar på Multitrap och enkel fällan, OBS båda grindarna på Multitrap får nu vara öppna. )

6. Fångstredskap som inte dödar och som är avsett för fångst av däggdjur ska vittjas minst en gång per dygn. Ett vittjande ska alltid ske på morgonen.

7. Fångstredskap som inte dödar ska placeras så att fångat vilt skyddas mot väder och andra omständigheter som kan orsaka onödigt lidande.

8. Material- och funktionskontroll av fångstredskapet, i synnerhet gilleranordningen, ska ske regelbundet, dock minst en gång per månad under den tid fångstredskapet används.

9. Vid avlivning med skjutvapen ska skjutvapnets kaliber och ammunition anpassas till viltarten och viltets storlek. Viltet ska skjutas så att hjärnan träffas och skadas på ett sådant sätt att viltet förlorar medvetandet och inte återfår medvetandet innan viltet dött.

 

Länkar till naturvårdsverket med våra typgodkännanden: