Angående vildsvin

 

Vildsvin - Skadedjur eller högvilt, det beror på vilken sida man tillhör.

Jägare, jordbrukare, villaägare eller ägare av t.ex. en golf- eller fotbollsklubb. Beroende på hur mycket skada vildsvinen har tillfogat dig, men att dem gör allt större skada kan man inte längre bortse ifrån inte heller att de väldigt snabbt ökar i antal.

Där är fällor väldigt bra att ha för då kan man fånga svinen där de gör skada, t.ex. i samhällen där de kan orsaka stora skador, och inte alltid är lätta att skjuta. Den som äger marken har rätt att fånga vildsvin i fällan utan något tillstånd, det ända är att fällan måste vara godkänd av naturskyddsverket.

Det är väldigt viktigt, och lätt att ta reda på om fällan är godkänd,det är bara att ringa och kolla med naturskyddsverket, med fällan kommer uppgifter med tillverkarens namn och telefon nummer. Om fällan inte är godkänd så konakta polisen då det är ett grovt brott att använda eller sälja en sådan fälla.

Ang Vildsvinsjakt med vildsvinsfälla.

För en tid sedan läste jag att 15 stycken kultingar hade dött efter att blivit tillfångatagna i en fälla. Men det verkar vara mycket konstigt eftersom en sugga får upp till 8 kulltingar och då bör det vara från tre olika kullar, kan vara från två men det är troligare med tre, det är ovaligt och ingenting man ska döma ifrån. Speciellt inte när det här inte ens ska vara möjligt då man ska kontrollera sin fälla två gånger per dygn och för att vara riktigt säker så kan man installera ett sms larm, man får ett sms då fällan slagit igen.

Det ska heller inte vara någon risk att man tar suggan ifrån kultingarna då man innan avlivning ska kontrollera att det inte är en sugga med dragna spenar, om så är fallet så släpps suggan ut. Därför tycker jag ett det är det bästa sättet att jaga vildsvin, i en vildsvinsfälla, om ni är tveksamma på vilket sätt som är det bästa så gå in på jägarförbundet.

Vildsvinstammens storlek och tillväxt

Hur mycket vildsvins stammarna kommer växa är svårt att säga, men uppskattningar från olika forskare är över 100 000 individer år 2008, och med det innebär en avskjutning på minst 50 000 individer. Det finns ingen statistik över hur många vildsvin det finns eller hur många som skjuts i Sverige. Men man kan dra en jämförelse med tyskland, där har vildsvinen ett område ungefär lika stort som i Sverige att etablera sig på, där skjuts mellan 250 000 – 400 000 vildsvin per år. Men det skiller sig så klart hur mild eller svår vintern har varit. Efter en normal vinter beräknas att stammen fördubblas efter vårens kullar har föds. Under vissa speciellt gynnsamma vintrar kan vildsvinsstammen fyrdubblas. Då förstår man snabbt hur mycket vildsvinen kan sprida sig. Om det i en flock finns 50 individer så kan det efter normala vintrar skjutas mellan 25-50 individer och ändå ha en antal mässigt oförändrad stam – om det skjuts rätt individer.

Hur ska då avskjutningen ske för en optimal viltförvaltning?

Av kunniga viltvårdare i andra länder bör jacktrycket på vildsvinstam men koncentreras till den yngre åldersklassen och att äldre suggor och yngre galtar ska alltid bör fredas. Följande riktningslinjer har visat sig effektivt i länder så som tyskland. Avskjutningen bör alltså till 70-90 % bestå av årsgrisar. Därför är det viktigt att det finns vildsvinsfällor som ett alternativ till jakten, då det kommer bli en svår uppgift för jägarna att hålla nere vildsvinsstammen själva. En fälla är då mycket effektiv efter den jagar dygnet runt. Det är även viktigt att vildsvinsfällorna är smidiga så man kan placera dom där vildsvinen rör sig i skog och mark, oftast där det är trångt och tät växtlighet. Dom är jakt bara så fort som deras ränder har försvunnit och det är runt 6 månaders ålder. Men som sagt så ska galtar upp till fem års ålder fredas, för att dom ska kunna uppnå en kapital ålder och kunna ombesörja brunsten. Till slut får man en kvalitetsmässigt allt bättre vildsvinsstam. Problemet är att fjolårs suggor kan ha kultingar och är därmed inte skjutbara. Huvudregeln är alltså att skjuta fyra årsgrisar per fälld fjolårs gris och att man ska spara stora suggor och galtar under 5 års ålder. På det sätter får vi fram en kvalitativ stam med ett stort antal vuxna individer och möjligheten att fälla stora trofe galtar ökar.

Men på flera håll så är vildsvinsstammen i obalans.

Dom består av för få kapitala galtar och äldre suggor, medan antalet årsgrisar och fjolingar är alldeles för högt. Följden blir en stor population och stora viltskador. Och det ända sätter är att under fyra till fem års tid bara koncentrera sig på att jaga års grisar och fjolårsgrisar företrädesvis av hon kön, för att det ska bli effektivt bör jakten omfatta minst ett par tusen hektar helst mer, och där är jakt med vildsvinsfälla en mycket effektiv metod. På en yta av 1000 hektar anses 25 vildsvin vara en normal vildsvinsstam efter jakten.

Balans i vildsvinsstammen ger mindre skador

Yngre djur kräver mer näring under tillväxten och ju mer yngre individer ju större blir skadorna och de rör sig också i mindre hemområden och därmed blir skadorna mer intensiva. Äldre, erfarna suggor agerar mycket rationellt. De undviker åkrar som är ”farliga” och går istället till avledningsfoderplatser och andra ofarliga näringsställen om de har möjlighet. I vissa områden blir det allt vanligare att jakten drar in mer pengar än vad lantbruket förmår göra. Det räcker oftast att man skjuter några årsgrisar med köttvärdet av cirka 1000 kr för att kompensera sig. Då är det smart att köpa en vildsvinsfälla då den är lätt att transportera och ställa ut i trånga utrymmen där vildsvinen trivs.