Afrikansk svinpest upptäckt i Sverige under september 2023

 

Nu måste vi alla hjälps åt för att inte smittan ska spridas vidare och det är väldig viktigt att alla följer dom regler och uppmaningar som gäller innanför skyddsområdet men även utanför. För att minska risken att vildsvin rör sig in och ut i detta skyddsområde så måste vildsvinsstammen utanför gränsen minskas snabbt. Vildsvin rör sig över stora ytor och för hårt jakt tryck gör så att man får man oroliga vildsvin som rör sig över större områden och smittan kan lätt spridas. Det är därför viktigt att vildsvinen känner sig trygga och lugna i dess hemområden och med våra vildsvinsfällor får man vildsvin som stannar kvar på området.

Våra stora multitrap fällor ställs upp som en matstation där vildsvinen i lugn och ro går in och äter, och efter några nätters besök när dom blivit vana med fällan ställs den om till ett fångstredskap som stänger igen, antingen i manuellt läge med en bökpinne eller via sms stängning. Sms stängning tillsammans med en åtelkamera är att föredra då du kan vänta in och se att hela gruppen är i fångstredskapet innan du stänger. På detta vis får du bort ett stort antal vildsvin samtidigt.

Angående vildsvinens rörelse mönster skrivs det I ett reportage i svenskjakt Publicerad 19 juni 2023 om nya studier som Sveriges lantbruksuniversitet, SLU håller på med.
Dom är nu inne på fjärde året där dom fångar vildsvin i fällor och märker dessa innan dom släpps ut igen. Hittills har man försett runt 100 suggor med gps-halsband för att kunna följa deras rörelser och öron märkt runt 400 stycken smågrisar. Det man kunnat se är att vildsvinens rörelsemönster är mycket större än man trott tidigare och varierar från några hundra hektar till runt 10.000 hektar. Medelområdet är runt 3.000 hektar. I reportaget tas det upp att en av de återfångade smågrisarna med gula öronmärken i båda öronen, nummer 697, hade märkts veckan innan, cirka fyra kilometer från dagens fångstplats.

I våra fångstredskap kan man fånga ett stort antal vildsvin samtidigt och på så vis minska vildsvinsstammen snabbt. Om man följer våra råd kring hur man ska tänka kring placering, utfodring, lukter mm så blir det ett mycket effektivt sätt att förvalta vildsvinstammen på. Vildsvinen är smarta så det gäller att tänka på allting om du vill lyckas. Vi får ofta höra från nöjda kunder hur bra dom har lyckats, sen har vi ju forskningsstationerna som använder våra fällor för att fånga och märka vildsvin som vittnar om hur bra det går att fånga vildsvin i fällor om man bara gör på rätt sätt.

Det finns även många tidningsartiklar från Sverige men även Danmark, men även resten av Europa samt USA där det framstår att det mest effektivaste sättet för att minska vildsvinsstammen snabbt är att använda stora fångstredskap.
Ett litet urval från olika tidningsartiklar som handlar om våra fällor och hur dom lyckats.

PUBLICERAD 2018-05-24 i mälaröarnas nyheter
37 vildsvin på Ekerö avlivade i fällor
Allt fler vildsvin rör sig i Ekerö tätort utanför Stockholm. För att få bukt med problemet har kommunens jaktlag placerat ut fällor. Hittills i år har hela 37 vildsvin fångats och avlivats.
– I år har vi en fälla bakom Lidl, en på Gällstaö och en vid Lurudden. Sammanlagt är vi uppe i 37 fångade vildsvin. Det är väldigt effektivt att fånga dem på det här sättet då vi kan fånga uppåt åtta på samma gång, säger Robert Möller, jaktledare i Ekerö kommuns skyddsjaktslag, i Mälaröarnas Nyheter.

I tidningen Land lantbruk nr 49 som kom ut 3 dec 2021 kan vi läsa om hur Danmark gör för att hålla landet fritt från vildsvin. 
Där står bla ” det har visat sig att standardmodellerna, som svenska Panthera, är det som har fungerat bäst ”

Hur ser ni på den svenska situationen med förmodligen över 400 000 vildsvin? 
- Om man verkligen vill reducera antalet skulle jag i första hand rekommendera att använda större fällor. En natt fångade vi 14 stycken på det viset.