Vildsvinsfälla Panthera Multitrap - Matstation och fälla

vildsvinsfälla Multitrap

Vi har 3 storleksmodeller utav Multitrap och alla 3 är godkända och får köpas! På bilden här över syns 2 st Multitrap 30 kvm och 2 st Multitrap 14 kvm.

 

Vildsvinsfälla Panthera Multitrap 7,5 kvm - Typgodkänd av naturvårdsverket ( L117 ) för fångst av vildsvin.
Vildsvinsfälla Panthera Multitrap 14 kvm - Typgodkänd av naturvårdsverket ( L118 ) för fångst av vildsvin.
Vildsvinsfälla Panthera Multitrap 30 kvm - Typgodkänd av naturvårdsverket ( L120 ) för fångst av vildsvin.

Före du använder en Vildsvinsfälla Panthera Multitrap ska du läsa vilkoren som naturvårdsverket beslutat, dom hittar du här -Vilkor/ Användning

Vildsvinsfälla Panthera Multitrap kommer att säljas priser hittar du här - Priser

OBS. Alla Fällor levereras med den ljusare skivan som syns på bilden här över. Det är den absolut finaste och hållbaraste plyfan som finns och är gjord utav björk.

 


Klicka på videon här under för att se hur man monterar ihop Vildsvinsfälla Multitrap, se hur den fungerar och se hur det ser ut när man fångar vildsvin.


Vildsvinsfälla Panthera Multitrap är en stor vildsvinsfälla som kan ta ett stort antal vildsvin på en och samma gång. Panthera är ensam om detta effektiva fångstredskap i Sverige.
Panthera har tagit fram de mest effektiva fångstredskap för vildsvin. I andra länder, så som USA, har det visat sig vara det mest effektiva sättet att förvalta vildsvinsstammen på. En av de viktigaste punkterna är att fällan ska kunna placeras där vildsvinen trivs. Därför måste fångstredskapen vara lätta att transportera i skog och mark och vara lätt plocka ihop och isär. Till exempel kan fångstredskapet placeras i en tät granskog utan att ändra miljön. Det mest effektiva är att fångstredskapet inte har något golv. Det gör att det känns naturligt för vildsvinen när de går in i fångstredskapet. Det är även viktigt att fångstredskapet har grindar som går inåt och inte spärras när fångstredskapet har slagit igen. Då kan vildsvinen jämt komma in till de fångade vildsvinen. Det är mycket effektivt och Panthera är ensam om detta mycket effektiva sätt. Det är även viktigt att förse fångsredskapet med det som vildsvinen tycker om och trivs med- mat, vatten och lerbad. Man ska även kunna placera fångstredskapet runt buskar eller stenar så att vildsvinen känner sig trygga. Allt detta gör att det blir lätt att fånga vildsvinen. Om denna metod skulle användas vid all utfodring av vildsvin skulle man få kontroll över vildsvinsstammen mycket snabbt.

Vildsvinsfälla Panthera Multitrap kan användas både som fälla och som en utfodringsplats. När den har används som utfodringsplats under en tid blir vildsvinen trygga med fångstredskapet eftersom de har lärt sig att den är ofarlig och kopplar samman den med mat och trygghet. När du känner för att fånga vildsvin använder man helt enkelt Multitrapen även som en fälla. Det blir då naturligt för vildsvinen att gå in i fällan och man kan snabbt och effektivt få bort ett stort antal vildsvin på en och samma gång.

Skulle denna metod användas av alla som utfodrar vildsvin så skulle det bli mycket enklare och effektivare att hålla kontroll på vildsvinsbeståndet på sina jaktmarker eller där vildsvinen ställer till med skada.

 

Panthera Multitrap

Vildsvinsfälla MultiTrap är åttakantig bara för att vildsvinen inte ska kunna göra sig illa på skarpa hörn. Eftersom fällan är nästan rund så kommer vildsvinen bara stöta emot väggarna och fortsätta springa runt. Fällan är 120 cm hög, och den övre biten på fällan är vinklad inåt bara för att vildsvinen inte ska kunna klättra upp, där känner de sig även tryggare då väggen ger skydd mot sol, regn, och vind. En till fördel med dessa väggar är att vildsvinen inte ser ut, det gör att vildsvinen blir mycket mer lugna och de ser inte heller när man närmar sig fällan. Pantheras vildsvinsfällor har väggar av en av dom absolut finaste och hållbaraste plyfa skivorna som finns på marknaden som är gjord utav björk och är mycket slitstarkt. Eftersom Pantheras vildsvinsfällor inte har golv så upplever inte vildsvinen någon förändring på underlaget när dom går in i fällorna. Vildsvinen blir osäkra när dom känner ett onarturligt material och där med blir dom svårfångade så är denna lösning utan golv är det effektivaste sättet att ha i en vildsvinsfälla. Vildsvinsfälla Multitrap är utrustad med grindar som öppnas inåt. Det gör så att inte djuren kan klämmas eller dylikt. Även djur som är utanför fällan kan enkelt komma in genom att de puttar dörrarna inåt, det kan vara en stor fördel om till exempel någon individ har blivit utestängd från flock, så som kultingar eller suggor.

 

 

Panthera Vildsvinsfälla Multitrap

Panthera MultiTrap fungerar så att bägge grindarna är samman kopplade med en lina som går över till den andra grinden, sen går det en lina till en motvikt som sitter på en arm, under motvikten ställs en pinne eller gärna en liten gran med några kvistar kvar på och under och runt den lägger man tex majs. För att försäkra sig om att inte få in oönskade djur kan man gräva ett hål i marken som är ca 200 i diameter mm och 700 mm djup som fylls med surad majs och täcks med jord ovan på. I denna grop ställs pinnen som går upp till mot vikten. När vildsvinen kommer fram och bökar till pinnen i marken så kommer motvikten att falla nedåt och rycka loss ringarna som sitter på grindarna och grindarna stängs igen. Dessa grindar är fjäder belastade och stängs utåt och låses ej fast. Det gör så att vildsvinen kan ta sig in i fällan när den är stängd men inte ut. Det är även ur säkerhetsperspektiv en väldigt smart lösning då man enkelt kan öppna grindarna inifrån med handen.

Pantheravildsvinsfälla  Multitrap

Pantheras Multitraper är utrustade med en smart och säker utsläppningslucka. Man drar helt enkelt i snöret från andra sidan fällan så att luckan öppnas och det oönskade vildsvinet kan springa ut.

Panthera vildsvinsfälla Multitrap

Vildsvinsfälla MultiTrap kan lätt plockas ihop och isär, det gör att den är mycket lätt att transportera eller flytta till nya ställen. Det är en stor fördel när vildsvins flockar drar sig mot oönskade platser som tex fotbollsplaner, golfbannor, parker, samhällen mm eller förflyttar sig till andra ställen av tex åkermarker. Om vildsvinsfälla multitrap förut har används som matstation för dessa vildsvin så är det till fördel då vildsvinen känner igen den som sin matstation och förknippar den med trygghet , dom blir då ännu lättare att fånga.

Här under finns ett videoklipp där vildsvinsfällan används som matstation och är där med inte " skarpt laddad ", det är 7 st vildsvin innuti fällan. Nu är det snart dax att ställa om den till fälla!


Här är en film när vi fångade 6 stycken vildsvin i vår egna Multitrap 14 kvm!