Vi har byggt en enkel funktion för beställningar för att göra det så lätt som möjligt att lägga en beställning.


1. Kryssa i vad du vill beställa:


Vildsvinsfälla Panthera Enkel
13 500 inkl moms
.


vildsvinsfälla

 

Vildsvinsfälla Panthera Multitrap
7,5 kvm- 18 900 kr inkl moms.
14 kvm- 24 900 kr inkl moms.
30 kvm- 29 900 kr inkl moms.
Oprogramerat Minkpolice Sms larm / fäll-larm. -
Få sms när fällan slår igen.

2875 kr inkl moms!

Minkpolice sms larm vildsvinsfälla

OBS från 1 Augusti 2018 är det är krav på att sms larm används på vildsvinsfällor!!

Programerat Minkpolice sms larm / fäll-larm. - Få sms när fällan slår igen. Färdig att användas!

3375 kr inkl moms.

Minkpolice sms larm vildsvinsfälla

OBS från 1 Augusti 2018 är det är krav på att sms larm används på vildsvinsfällor!!

Stängning via sms -
Skicka ett sms så stängs fällan!
4500 kr inkl moms.

sms stängning

 

 

Grön ljusslinga till Multitrap
7,5 kvm- 1250 kr inkl moms.
14 kvm- 1500 kr inkl moms.
30 kvm- 1750 kr inkl moms.grönt ljus vildsvinsfälla
 

 

 

2. Fyll i dina uppgifter:

Fullständigt namn

 

Personnr: (10 siffror)

Adress:

Postnummer och Ort:

Telefon nr:

E-post adress:

*Om du valt Programerat sms larm, ange vilket eller vilka nummer / epost adresser som ska programeras in (max 5 nr och 10 epost adresser ) Ange även önskemål på operatör på kontantkortet. ( standard är Telia )
*Har du valt stängning via sms, ange även den 4 siffriga pinkoden du vill ha.

Övriga meddelanden: