Vi har byggt en enkel funktion för beställningar för att göra det så lätt som möjligt att lägga en beställning.


1. Kryssa i vad du vill beställa och skriv i antal:


Vildsvinsfälla Panthera Enkel
13 500 inkl moms
.


vildsvinsfälla

 

Vildsvinsfälla Panthera Multitrap
7,5 kvm- 18 900 kr inkl moms.
14 kvm- 24 900 kr inkl moms.
30 kvm- 29 900 kr inkl moms.
Sms larm -
Få samtal / sms när fällan slår igen.

2700 kr inkl moms

sms larm vildsvinsfälla

Stängning via sms -
Skicka ett sms så stängs fällan!
4500 kr inkl moms.

sms stängning

Grön ljusslinga till Multitrap
7,5 kvm- 1250 kr inkl moms.
14 kvm- 1500 kr inkl moms.
30 kvm- 1750 kr inkl moms.grönt ljus vildsvinsfälla


2. Fyll i dina uppgifter:

Fullständigt namn

 

Personnr: (10 siffror)

Adress:

Ort och Postnummer

Telefon nr:

E-post adress:

*Om du valt sms larm, ange vilket eller vilka nummer som ska programeras in (max 10 st) Ange även önskemål på operatör på kontantkortet. ( standard är Telia )
*Har du valt stängning via sms, ange den 4 siffriga pinkoden du vill ha.

Övriga meddelanden: