Naturvårdsverket har satt upp vilkor för användandet av vildsvinsfällor, har kan du läsa dessa vilkor!

Vi har fått frågor hur länge våra fällor är godkända och får användas och alla våra fällor är godkända tillsvidare, det innebär att det inte finns något slutdatum för godkännandet. Det står dock i naturvårdsverkets papper att fällorna endast är godkända till april 2018 och det är alltså ett fel som naturvårdsverket har skrivit in och dom hoppas hinna ändra det i papprena före årsskiftet 17/18!

Under 2018 kommer även reglerna gällande vildsvinsfällor att bli lika för alla vildsvinsfällor på marknaden.

 

För att få använda Pantheras Vildsvinsfällor så måste du följa dom bestämmelser som Naturvårdsverket har satt upp när dom godkännde vildsvinsfällorna.

Villkor för typgodkännandet
1. Fångstredskapet får användas från och med den 1 september till och med 30 april.
2. Fångstredskapet får tidigast gillras för jakt från och med två timmar innan solens nedgång.
3. Fångstredskapet ska avgillras manuellt senast en tinmie före solens uppgång.
4. Fångstredskapet får endast betas med oförädlat vegetabiliskt foder.
5. Användaren ska ansvara för att fångstredskapet förses med en elektronisk larmanordning när detta har gillrats för jakt.
6. Vittjning ska ske snarast efter det att ett larm har utlösts, dock senast efter två tinmiar.
7. Användaren ska regelbundet se till att larmanordningen fimgerar korrekt under tiden som redskapet används för jakt.
8. Fångstredskapet ska anordnas så att fångade vildsvin kan finna skydd mot väderförhållanden som medför onödigt lidande.

 

Undantag från samtliga villkor, förutom villkor 4, är tillåten vid åteljakt under förutsättning att fångstredskapet står under ständig tillsyn och vittjas omedelbart efter fångst.

 

Här nedan finns länkar till besluten som naturvårdsverket gjort på varje vildsvinsfälla och där hittar du även vilkoren.

Vildsvinsfälla Panthera Multitrap 7,5 kvm.
Vildsvinsfälla Panthera Multitrap 14 kvm.
Vildsvinsfälla Panthera Multitrap 30 kvm.
Vildsvinsfälla Panthera Enkel.